POSTULATY SOŁTYSÓW
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
 
Kontakt
 
Aktualności
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz

 
  
Wnioski Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów przyjęte przez Radę Krajową Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
na Zjeździe Rady
23 marca 2007 r. w Ślesinie
 
  
 1. Obligatoryjnego przyznania diety za pełnienie funkcji oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom i przewodniczącym osiedli. Zwrotu kosztów podróży także innym członkom tych organów

 2. Obligatoryjnego przyznania środków sołectwom

 3. Wprowadzenie z urzędu w skład komisji wyborczych sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych z terenów danego okręgu wyborczego, a w razie niemożności ich udziału innych osób z powołanych w skład rad sołeckich, komitetów osiedlowych

 4. Usunięcie ustawowych sprzeczności i niejasności utrudniających sołtysowi bycie radnym a szczególnie pobierania inkasa

 5. Nie wliczanie diet oraz inkasa do dochodów pozbawiających Sołtysa emerytury, renty

 6. Konieczność wsparcia biura obsługi mieszkańca na wsi – biuro sołtysa

 7. PRZYZNANIE dodatku do rent lub emerytur za pełnienie funkcji sołtysa

 8. Przywrócenie Sołectwu osobowości prawnej

 9. Przywrócenie możliwości roznoszenia nakazów płatniczych także przewodniczącym osiedli

 10. Dopuszczenie sołtysa do informacji niejawnej w sprawach wsi także w zakresie pomocy społecznej

 11. Opracowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie sołtys – gmina, sołtys – powiat, sołtys – województwo (dieta, zwrot kosztów podróży, abonament telefoniczny, internet, wyposażenie biura sołtysa, prawa i obowiązki)

 12. Ubezpieczenie dla sołtysów opłacane przez gminę

 
 
Antoni Rapacz
Prezes MSS
 
 
 
 
 
 
 
 
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku