Najlepszy
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
 
Wybory MSS
 
POSTULATY SOŁTYSÓW
 
Statut
 
Fotki
 
Sztandar
 
PAKIET UBEZPIECZENIOWY SOŁTYSA
 
Taka sobie grupka
 
Dodatkowe grupy
 
Echo
     
Konferencja „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” - Konin 2014
Podstawowa Opieka Medyczna
Najlepszy sołtys
     
e-mail  
Wypisz   Dopisz


🎉  𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒  🎉 

Z radością informujemy, że ogłosiliśmy kolejną edycję 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 "𝐍𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲 𝐒𝐨ł𝐭𝐲𝐬 𝐖𝐨𝐣𝐞𝐰𝐨́𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐚ł𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐀.𝐃. 𝟐𝟎𝟐𝟑" . Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Inicjatywa jest świetną okazją do docenienia pracy osób, które na co dzień działają na rzecz lokalnych społeczności – Sołtysi, Przewodniczący Rad Osiedli / Dzielnic (w gminach wiejskich oraz miejsko – wiejskich z terenu województwa małopolskiego).

Pula nagród finansowych przewidziana w Konkursie wynosi co najmniej 100 tys. zł i zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji inicjatyw w zwycięskich sołectwach / radach osiedli / dzielnic. W konkursie przewiduje się również dodatkowe nagrody finansowe / rzeczowe ufundowane przez instytucje działające na rzecz wsi i środowisk wiejskich: do tegorocznej edycji konkursu włączyli się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Oddział w Krakowie, Małopolski Oddział Regionalny ARiMR oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie. Dziękujemy ! 😊

𝐍𝐚 𝐳𝐠ł𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐳𝐞𝐤𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝟗 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐫. 𝐰łą𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞. Szczegóły na stronie http://www.soltysi.tit.pl/ .

Informację o Konkursie zostały wysłane drogą e-mailową do samorządów w województwie małopolskim. Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji wśród zainteresowanych. 

📣  𝐙𝐀𝐏𝐑𝐀𝐒𝐙𝐀𝐌𝐘  📣